Bowen teorie

Bowenovi hmaty, které jsou prováděny v blízkosti kloubů, mají přímý vliv i na kloubní pouzdro a vazový aparát, protože se v těchto oblastech nachází mnoho proprio receptorů. Díky cílené stimulaci Bowenovými hmaty dostává nervový systém podnět, který má normalizovat funkci kloubů, avšak bez silné manipulace.

Je známé, že Bowenova technika ovlivňuje zvláště nociceptory:

Tyto receptory hlásí mozku podráždění, které mohou tělo poškozovat. Potká li tělo větší energie (jako např. při nehodě), hlásí nociceptory přes stoupající nervové dráhy podráždění mozku. Překročí li podráždění určitou vibraci, je předáno velkému mozku a tělo cítí v postižené oblasti bolest.
V průběhu tohoto procesu  se dostávají impulzy z mozku zpět ke zraněnému místu a postižené svalstvo zkřečovatí. To je ochranný mechanizmus těla k ochraně zraněného místa a zahájení regeneračního procesu.

Trvá li bolestivá situace delší čas, vede to ke slepení v oblasti facií a okolní tkáně – stejně tak ochranné funkce těla.

Dále následuje omezení pohyblivosti, ani prokrvení nemůže dobře fungovat. I když už původní defekt neexistuje, může se stát, že tato slepení a restrikce nadále zůstanou, protože systém fascií  si přes své paměťové schopnosti tato stará zranění udrží.

Každým Bowen hmatem jsou nyní fascie stimulovány; tělu se dostává dostatek času poslat podráždění dále k mozku a tam zpracovat, dojde ke zpětnému hlášení „žádná bolest“. Tělo reaguje uvolněním, slepení fascií zmizí a tkáň změkne.

Svalový a kosterní systém získávají opět lepší pohyblivost, díky uvolnění svalů je podpořeno prokrvení a  lymphatická tekutina může lépe odtékat. Zlepší se příjem výživných látek do buňky, stejně tak odvod škodlivých látek z tkáně. Tak se mohou tělesné funkce opět přiblížit svému optimálnímu stavu.

Tím se může účinnost Bowen techniky označit za univerzální: Hodí se stejně pro každý věk a konstituční typ a oslovuje vedle svalových, kostních a interních problémů i psychologické aspekty.

Další formulace vysvětlení pro účinnost Bowen techniky je resonanční model:

Model harmonických vibrací

Mechanizmy, které jsou podkladem Bowenovi techniky, mohou být srovnávány s rezonančním modelem strunového nástroje.

Struna, která se drží a hraje na určitém místě, vytvoří rezonanci jednoznačně definovatelného tónu.

Ve stejném smyslu může být tělo srovnáváno s hudebním nástrojem, na který se musí hrát přesně, aby mohl plně rozvinout svůj zvuk.
Tělo je vysoce citlivé na doteky, stejně jako výborné Stradivariho housle.
Takže stejně důkladně a s citem, jako se musí naladit struny k získání požadovaného tónů, musí i Bowen praktikující správně a s citem svými hmaty aktivovat tkáň, aby tělo optimálně reagovalo na Bowenovu techniku.
Americká vědkyně Dr. Jo-Anne Whitaker se domnívá, že ošetřením Bowenovou technikou vznikají harmonické vibrace, které vyrovnávají autonomní nervový systém.
Specifické vibrace ovlivňují specifické oblasti těla, a tak je možné, Bowenovou technikou iniciovat specifické harmonické vibrační modely.

Autonomní nervový systém

Autonomní nervový systém kontroluje přes 80% našich tělesných funkcí a je citlivý vůči vnějším vlivům. Mnoho lidí dnes žije v ustavičném stresovém stavu, který stále vede k předráždění sympatické části autonomního nervového systému. Tělo může často začít s vnitřní „hojící prací“ Teprve když autonomní nervový systém „přepne“ na parasympatickou část.

Zdá se, že Bowenova technika toto „přepnutí“ podporuje: Během aplikace techniky klienti často usínají nebo cítí hluboký stav odreagování. To by mohlo být jedno z vysvětlení, proč se už po málo terapiích dostává proces samo hojení znovu do chodu.

Tažný reflex

Mnoho hmatů se provádí na začátku, na úponu nebo bříšku svalu. Tam se nachází receptory, které informují nervový systém o stavech napětí, délce(tažnosti) a natažení ve svalové a šlachové tkání. Přesně tyto receptory jsou tímto rolovacím pohybem Bowenových hmatů stimulovány.

Spouštěcí body

Některé Bowenovy hmaty se shodují se spouštěcími body.
Díky stimulaci těchto bodů jsou zmírňovány bolesti a pohyblivost kloubů a zlepšena svalová koordinace.

Akupunkturní body a meridiány

Pozice mnoha hmatů se kryje s akupunkturními body, některé hmaty dokonce překřižují dva až tři meridiány. Překrývání těchto dvou systémů může vysvětlovat silné energetické komponenty Bowenovi techniky.

Všechny tyto modely společně

Minimální impulsy správně a důkladně provedené mohou výrazně ovlivnit zlepšení v celém lidském těle. Jako impuls na samoregulační schopnost těla se iniciovaný proces zužuje nejen na tělesné symptomy, nýbrž uzavírá emocionální, kognitivní a spirituální aspekty.

Bowen