Bowen Historie

Tom Bowen (1916-1982) vyvinul tuto obsáhlou techniku v Geelong, Victoria, v Austrálii.
Velmi brzo rozeznal spojení mezi stavem těla a nemocemi. Jeho intuice mu umožnila najít a rozeznat řešení opravdových příčin potíží.
Tom byl věřící člověk a považoval svou práci za dar od Boha. Bylo pro něho samozřejmé, postižené, nevyléčitelně nemocné, malé dětí a těhotné zdarma ošetřovat. Protože on sám byl nadšený sportovec, také se často zdarma staral o sportovce.


Tom Bowen úzce spolupracoval jen s málo lidmi. K těm patřili jeho sekretářka Renee Horwood a Oswald Rentsch, který byl jedním ze šesti osob, kterým Tom Bowen svěřil svoji prácí.
O práci Toma Bowena byl velmi velký zájem, a tak začal Oswald a Elaine Rentsch 1986 vyučovatBowenovu techniku v Austrálii.
K zachování své originální nefalšované formy založili 1987 Bowen Therapy Academy of Australia a pojmenovali techniku BOWTECH – originální Bowenova technika. Od té doby se na celém světě pořádají vzdělávací semináře.

„Věřím, že projdu jen jednou tímto světem. Proto teď budu činit všechno dobré, co mohu učinit, každou radost, kterou mohu každému tvoru prokázat. Nebudu ji odkládat nebo propásnu, protože zřejmě už tady znovu nebudu.“

Tom Bowen
Bowen