Pitný režim

  • Ideální předpoklad pro Bowenovu technika je klidné, uvolněné okolí.
  • Bowenovu ošetření se skládá ze sledu jemných, precizních hmatů s typickými přestávkami.
  • U těchto Bowenovu hmatů (angl. moves) je prováděn palcem nebo prstem jemný rolovací pohyb přes svaly, fascie, šlachy nebo nervy.
  • Tyto hmaty nejdou hlouběji než ke kůži povrchových svalů.
  • Hmaty mohou být prováděny účinně i přes oděv.
  • Trvání jednoho termínu obnáší v průměru 30 až 45 min.
  • Protože tělo potřebuje čas impulsy Bowenových hmatů zpracovat, mělo by další ošetření následovat až po jednom týdnu.
  • V mnoha případech je již po první aplikaci cítit výrazné zlepšení symptomů.
  • Po ošetření podporuje pohyb a pití dostatku vody proces hojení.
Bowen